přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Turistické cíle > Památky a významné stavby > Einsiedelnská kaple

Einsiedelnská kaple

 

Einsiedelnská kaple neboli Kaple Panny Marie Einsiedelnské je sice poslední kaplí postavenou v klášterním posvátném okrsku, nicméně celému areálu dominuje. Překrásná barokní stavba netradiční červené barvy upoutá váš pohled již při vstupu do klášterního areálu. Ke kapli vede monumentální kamenné schodiště, po kterém kráčela i vznešená markraběnka Franziska Sibylla Augusta, když sem počátkem 18. století přicházela k motlitbám a rozjímání. Markraběnka nechala kapli postavit v r. 1709 – 1710 jako poděkování za první slova svého nejstaršího syna, která pronesl po návštěvě poutní kaple v Einsiedelnu ve Švýcarsku. Stavbu podle plánů alpské kaple vedl dvorní stavitel Johann Michael Sockh a dokázal ji postavit za pouhé dva roky. Kaple je bohatě zdobená a v jejím interiéru najdeme sochu Černé Madonny obklopenou zlatými oblaky s tvářemi malých andílků.

Kaple zasvěcené Panně Marii Einsiedelnské byly stavěny ve velkém množství po celém světě.  I v Česku jich najdeme hned několik. V Rastattu, kam přesídlili i Bádenští, nechala markraběnka také jednu postavit.

Díky spolupráci mnoha institucí, města Ostrova a jeho partnerského města Rastatt se podařilo podle dobových vyobrazení chátrající stavbu obnovit. Kaple byla pak 8. září 2002 slavnostně vysvěcena.

 

Tajemné legendy…

K výstavbě kaple a černé barvě sochy Panny Marie se váže tajemná pověst.

Když byla kaple budována, musely být na vršek kopce vynášeny těžké kameny na stavbu. Staviteli se s pomocí nabídl ďábel, ale to za cenu stavitelovy duše. Stavitel souhlasil a práce pak pokračovaly velmi rychle, jakoby těžká břemena přenášela neviditelná síla. Brzy stála kaple před očima stavitele v celé kráse. Když ďábel splnil svůj úkol, navštívil stavitele a žádal svou odměnu. Stavitel však v hrůze a strachu utekl k soše Matky Boží a ukryl se za ní. Když chtěl ďábel uchvátit svou oběť, dotkl se milostné sochy. V tom okamžiku tvář a ruce Matky Boží i dítěte rázem zčernaly, ďábel však zbělel. Protože se ďábel s bílou tváří nemohl vrátit, nabídl staviteli, že mu ponechá jeho duši, když ten vrátí Matce Boží bílou barvu, aby ďábel opět  zčernal. Mistr se pokoušel stále znovu nabílit sochu, ale k ďáblově úleku ta zůstávala stále černá stejně jako ďáblova tvář bílá. Ďábel plný vzteku  a hněvu vyběhl ven a vrazil do kaple, aby ji pobořil. Ale jakkoliv ďábel zuřil, dokázal jen to, že se jeho ruka otiskla do kamene a krvácela. Plný zlosti zaryl tvář i ruce do černé hlíny a zmizel. Stavitel byl zachráněn. Ještě dnes však můžeme spatřit otisk krvavých prstů ďáblovy ruky nad vstupními dveřmi kaple. Svatá Matka Boží je černá a černá zůstane, i kdyby byla tisíckrát přemalována na bílo. Přijeďte se podívat na vlastní oči.

Tuto legendu v roce 2016 ve spolupráci s městem Ostrov zfilmoval se svým týmem Petr Mikšíček a můžete ji vidět zde: https://vimeo.com/194579766

 

Sezóna

otevřeno celoročně

 

Provozní doba

leden - únor: úterý - neděle 13:00 - 17:00 hod.

březen - duben a listopad - prosinec: úterý - neděle 9:30 - 12:30 a 13:00 - 17:30 hod.

květen - říjen: úterý - neděle 9:30 - 12:30 a 13:00 - 18.00 hod.

 

Kontaktní údaje

Jméno: Iva Florianová

Adresa: Klášterní ul., Ostrov

Telefon: 353 800 521

E-mail: klaster@dk-ostrov

Web: www.klasterostrov.cz

 

Další informace

Webové stránky kláštera
Youtube - Einsiedelnská kaple (město Ostrov)
Youtube - Klášterní areál - Posvátný okrsek - Ostrov (P.Lněníčka)

 
 
 
 

Další užitečné weby:

 
Ostrov - památky, turistické trasy, cyklotrasy

Ostrov
památky, turistické trasy, cyklotrasy

E-mail: cyklo@ostrov.cz