přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Turistické cíle > Památky a významné stavby > Kaple sv.Floriána

Kaple sv.Floriána

 

Barokní kaple, v kupoli s nádhernou freskou znázorňující Vraždění betlémských dětí a Nejsvětější Trojici od italského malíře Paola Manni, stojí přesně proti vstupu do předpolí kaplí Posvátného okrsku. Vybudování kaple je spjato s významnou událostí ostrovských dějin. Budovy šlikovského zámku byly po Vánocích 1691 (28. prosince) zcela zničeny požárem. Město v jeho těsné blízkosti však zůstalo jako zázrakem ušetřeno, a tak markraběnka Franziska Sibylla Augusta Bádenská, která v té době v Ostrově žila, poděkovala ochránci před ohněm, sv. Floriánovi, zřízením kaple. Právě výjev Vraždění betlémských dětí je v kapli zobrazován z toho důvodu, že požár zámku vznikl v prosinci, právě v den, kdy se slaví svátek mláďátek. 

Překrásné monumentální malby, které jsou v kapli, zůstaly kupodivu zachovány až do dnešní doby, přestože kaple byla od roku 1793, po josefínských reformách, využívána jako sklad obilí a později jako depozitář knihovny. Teprve na začátku třicátých let 20. století bylo rozhodnuto využít prostor kaple způsobem, který odpovídá jejímu významu. Byla restaurována a roku 1933 otevřena jako památník padlým v první světové válce. Během druhé světové války přibyla jména dalších padlých. Bohužel, na začátku padesátých let minulého století, převzal celý klášterní areál vojenský útvar a kapli potkal její předchozí osud – byl z ní znovu sklad, tentokrát vojenský. V letech 2006 až 2007, kdy vlastníkem kaple bylo již město Ostrov, byla kaple zrestaurována a stala se znovu pietním místem – památníkem obětí všeho násilí na Ostrovsku. Jsou zde připomenuti všichni, kdo museli trpět nebo zemřeli během válek, v koncentračních táborech, při odsunech nebo jako političtí vězňové. 

 

V kapli jsou umístěny drobné reliéfy čtrnácti zastavení Křížové cesty. Jejich autorem byl akademický sochař Jaroslav Šlezinger (1911 – 1955), politický vězeň odsouzený k 25 letům vězení v jáchymovských lágrech. Pracoval v jáchymovské třídírně uranové rudy a v takzvané Věži smrti. Šlezinger Křížovou cestu potají vytvořil během práce na sousoší komunistické propagandy, umístěném dodnes nad průčelím ostrovského Domu kultury. Reliéfy Křížové cesty doprovázejí básně, ve kterých se Kristovo utrpení prolíná s mučivými zážitky Šlezingera a jeho spoluvězňů. V kapli je také umístěn sochařův reliéf sv. Juda Tadeáše se srdečným věnováním manželce a synovi. 

Sezóna

otevřeno celoročně

 

Provozní doba

leden - únor: úterý - neděle 13:00 - 17:00 hod.

březen - duben a listopad - prosinec: úterý - neděle 9:30 - 12:30 a 13:00 - 17:30 hod.

květen - říjen: úterý - neděle 9:30 - 12:30 a 13:00 - 18.00 hod.

 

Kontaktní údaje

Jméno: Iva Florianová

Adresa: Klášterní ul., Ostrov

Telefon: 353 800 521

E-mail: klaster@dk-ostrov

Web: www.klasterostrov.cz

 

Další informace

Webové stránky kláštera
YouTube - Kaple sv.Floriána
YouTube - Klášterní areál - Posvátný okrsek - Ostrov (P.Lněníčka)

 
 
 
 

Další užitečné weby:

 
Ostrov - památky, turistické trasy, cyklotrasy

Ostrov
památky, turistické trasy, cyklotrasy

E-mail: cyklo@ostrov.cz