přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Turistické cíle > Památky a významné stavby > Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího

 

Nejstarší dochovanou památkou na území Ostrova je kostel Sv. Jakuba Většího. Vznik kostela se tradičně uvádí vysvěcením v roce 1226. Tento údaj není patřičně doložený, ale je velmi pravděpodobný vzhledem slohovému charakteru vstupního portálu. Jde o drobný venkovský kostelík s pravoúhlou obdélnou lodí a téměř čtvercovým presbytářem, sklenutým ve 3. čtvrtině 13. století. Některé náznaky v podkroví a štítu lodi ukazují na to, že původně byla patrně plánovaná chórová věž nad presbytářem. V severním průčelí se vstupuje do kostelíka románským ústupkovým portálem z let 1220-1230. Kostel, původně farní, je od 16. století uváděn jako hřbitovní. Roku 1588 byl hřbitov rozšířen. Počátkem 17. století je kostel zmiňovaný jako zpustlý. Roku 1606 byl proto celkově zrekonstruován; při této opravě byla zvětšena okna a kostel byl tehdy také nově zastřešen. Později kostel znovu zchátral, a počátkem 20. století byl dokonce určen k demolici. K té však naštěstí nedošlo (díky zásahu památkového úřadu c. a k. Ministerstva kultury a školství a zdejší farnosti) a roku 1912 byl kostel celkově zrekonstruován.

Roku 1937 byly při bílení kostela objeveny pod několika vrstvami omítky renesanční figurální malby - postavy dvou andělů, vytvořené přibližně v 16. století. Při bližším průzkumu, provedeném roku 1982 byly objeveny také prvky raně barokní malby.

Roku 1990 byly odvezeny z chátrajícího kostela původní barokní varhany, které byly roku 1992 postaveny a vysvěceny v kostele sv. Václava v Milíně. Kostel byl církví, která neměla na jeho údržbu dostatek financí, převeden do majetku města Ostrov a v roce 2005 bylo započato s rekonstrukcí kostela. Roku 2010 byl celkově obnoven interiér kostela.

 

Kostel není veřejnosti přístupný. Jen v letních měsících je možné do objektu nehlédnout, když je správcem větrán. Kostel slouží jako smuteční síň pro pohřby.

 
 
 

Další užitečné weby:

 
Ostrov - památky, turistické trasy, cyklotrasy

Ostrov
památky, turistické trasy, cyklotrasy

E-mail: cyklo@ostrov.cz