přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Turistické cíle > Památky a významné stavby > Letohrádek v zámeckém parku

Letohrádek v zámeckém parku

 

Při procházce zámeckým parkem nelze minout nádhernou barokní stavbu – Letohrádek. Byl postavený v letech 1673 – 1679 podle návrhu pražského stavitele Abrahama Leuthnera a stal se centrem tehdy proslulé zámecké zahrady, manýristické zahradní kompozice na rozloze asi 12 hektarů, postupně rozšiřované a doplňované. Letohrádek sloužil k letnímu pobytu majitelů a jako místo slavností, ve věži byla alchymistická laboratoř posledního sasko-lauenburského pána. V 19. století poslední majitelé panství, velkovévodové z Toskány, pronajali letohrádek jako letní restauraci. Poválečné úpravy /klub Jáchymovských dolů, Okresní vojenská správa/, které narušily původní stav objektu, byly bohudík odstraněny rekonstrukcí v letech 1972-1982.

Letohrádek určitě stojí za návštěvu. Ve středu vnitřního prostoru Letohrádku je velká centrální hala. Její klenba je zdobena vrcholně barokní bohatou iluzivní perspektivní architektonickou freskou s bohy v oblacích na vrcholu, navazující na výmalbu v horní části stěn s alegorickými postavami v nikách. V přízemí haly jsou situovány výklenky v podobě grott s kašnami. Ve většině místností jsou architektonické nástropní fresky doplněné malovaným rostlinným ornamentem. Bohatá malířská a štuková výzdoba interiéru objektu z devadesátých let 17. století je převážně dílem italských umělců, kteří tehdy působili u ostrovského dvora (pravděpodobně malíři Paolo Manni a Lazaro Maria Sanguinetti a štukatéři Joahnn Peter Palliardi a Domenico Salize). 

 

V současné době v Letohrádku sídlí pobočka Galerie umění v Karlových Varech. V roce 1961 založená, původně městská galerie soustředila svou sbírkotvornou  a výstavní činnost na českou a slovenskou kresbu a grafiku 20.století a na poválečnou regionální tvorbu. V tom smyslu se také spojily karlovarské a ostrovské fondy.

Sezóna

Otevřeno sezónně v květnu až říjnu  

 

Provozní doba

Otevřeno sezónně v květnu až říjnu od úterý do neděle,  10.00 – 17.00 hod., pondělí zavřeno.

Hromadné návštěvy možné i mimo sezónu po předchozí telefonické domluvě na č. 353 842 883 nebo 737 072 522 mezi 8 až 15 hodinou. 

 

Vstupné

Vstupné výstavy: základní  40,- Kč, zlevněné 20,- Kč

Vstupné do historického interiéru: základní 10,- Kč
děti do 15ti let zdarma

Zlevněné vstupné: děti do 15-ti let, studenti středních a vysokých škol, učni, důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a jejich průvodci.
Rodinné vstupné: 20,-  na osobu (min. 3 členná rodina, děti od věku 6-ti let)

Skupinové vstupné: 20,-  na osobu (skupina 5-ti a více žáků nebo studentů)

Bezplatný vstup: děti do 6-ti let, členové ICOM a UHS, studenti výtvarných oborů VŠ, pracovníci státních a krajských galerií a muzeí umění, novináři.

Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup na všechny výstavy.

 

Kontaktní údaje

Jméno: Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Adresa: Zámecký park, Ostrov

Telefon: 353 842 883, 737 072 522

E-mail: letohradek@galeriekvary.cz

Web: www.letohradekostrov.cz

Facebook: Letohrádek Ostrov

 
 
 
 

Další užitečné weby:

 
Ostrov - památky, turistické trasy, cyklotrasy

Ostrov
památky, turistické trasy, cyklotrasy

E-mail: cyklo@ostrov.cz