přeskočit k navigaci »

 

Tady jsem Úvod > Turistické cíle > Památky a významné stavby > Palác princů, Ostrov

Palác princů, Ostrov

 

Jako v zahradě francouzského krále Ludvíka XIV. si museli připadat návštěvníci ostrovského panství koncem 17. století. V honosné rozsáhlé zahradě plné fontán, soch a romantických staveb stál překrásný palác s výraznou červenou fasádou. Zdobilo jej monumentální dvouramenné schodiště, zahradní bazén, a také vnitřní prostory byly skvostné. Byla to doba plná šlechtického luxusu. Ostrov byl tehdy rezidenčním městem císařského vojevůdce a vítěze nad Turky, markraběte Ludwiga Wilhelma Bádenského. Palác princů je jednou z dominant historického jádra města Ostrova. Majitel Ostrova - Ludvík Vilém markrabě bádenský – získal Palác princů roku 1960 sňatkem s poslední princeznou sasko-lauenburskou Franziskou Sibylou Augustou. Stavba Paláce princů započala 1693 na místě dřívějšího hospodářského dvorce – Bílý dvůr, stavitelem byl Johann Michael Sockhem. Původní palácová budova sestávala ze tří křídel a byla spojena s budovou zámku. Do jejího uzavřeného nádvoří se vstupovalo Bílou branou s aliančním znakem vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských.

Po požáru roku 1795 bylo sneseno západní křídlo objektu a palác získal podobu, kterou známe dnes.

Dnes je Palác princů sídlem Městské knihovny. Právě knihovna a polyfunkční vzdělávací středisko našly útočiště v nově zrekonstruovaném Paláci princů, který v letech 2009 až 2011 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Je zde umístěn také archiv a kronika města, zázemí příhodné pro badatelskou činnost. Součástí areálu je prosklená Oranžerie Václava Havla, v níž však nenaleznete exotické keře ani květiny. Její sluncem prosvětlený prostor je využíván k výstavám a prezentačním účelům.

 

 

 

Dianina lázeň

V interiéru paláce se dochovaly překrásné valené klenby a k největším zajímavostem, odkrytým archeology, patří tzv. Dianina lázeň. Pod tímto názvem se v přízemí budovy skrýval barokní bazén mimořádných rozměrů (5,2 m x 2,2 m). Objevený pozůstatek bazénu je zakonzervován, ale spatřit ho bohužel není možné. Jediné, co na původní účel prostoru upomíná, je část dochované nástropní malby s motivem bohyně Diany. Při archeologickém průzkumu byla všude v suti, ale i při zdech bazénu, jakož i na stranách schodů, nalezena torza tzv. delftských dlaždic. Byly sice značně poškozené s rozlámané, lze z nich ale doposud vyčíst značně různorodé, především čínské motivy s chrámky, mlýny, postavami, apod. Vzhledem k tornu, že jsou ručně malovány, nevyskytují se stejné motivy. Z archivních pramenů a literatury víme, že si dlaždice objednali Bádenští z Delft přes Hamburk již snad před dokončením bazénu.

Sezóna

otevřeno celoročně

 

Kontaktní údaje

Jméno: Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace

Adresa: Zámecký park čp. 224, Ostrov

Telefon: 353 434 300

E-mail: info@mkostrov.cz

Web: mkostrov.cz/

Facebook: www.facebook.com/KnihovnaOstrov

 

Další informace

web Městské knihovny Ostrov:

 
 
 
 

Další užitečné weby:

 
Ostrov - památky, turistické trasy, cyklotrasy

Ostrov
památky, turistické trasy, cyklotrasy

E-mail: cyklo@ostrov.cz